Skola & förskola

Förbättra maten på skola & förskola genom fortbildning av kökspersonalen och en genomtänkt matschema med rätt näringsinnehåll!

Kreativa Köks mission är att öka matkunskaperna och bidra till att skapa goda matvanor hos barn och ungdomar. Vi vet att maten påverkar barnens mående och därmed även hur de orkar med att prestera under en skoldag.  Maten påverkar också små och stora barns sjukfrånvaro.

Både förskolor och skolor har behov av att utveckla maten som serveras och det kan behövas en uppfräschning av matsedeln, som både är hållbar för hälsan och miljön. Precis som alla människor som arbetar med kreativa yrken, behövs ny inspiration ibland. Det kan även finnas anledning att se över utrustningen i köket, för att skapa rätt förutsättningar för kökspersonalen.

Vi jobbar utifrån Måltidsmodellen, riktlinjer för maten på förskolan, som Livsmedelsverket presenterade hösten 2016. Den är indelad i pusselbitarna God, Näringsriktig, Trivsam, Säker, Hållbar och Integrerad. Den sistnämnda pusselbiten vet vi att fler har utmaningar med. En viktig sak är att få kommunikationen att fungera mellan kök och pedagoger och sedan pedagoger och barn, för att barnen t ex ska våga smaka nya maträtter.

Cecilia Walton är Kreativa Köks kock och kostrådgivare. Genom praktiskt kunnande i vad som är hanterbart i ett storkök i kombination med näringskunskap och kreativ matlagning, utvecklar hon maten efter skolans/ förskolans behov.

Vårt kursutbud i korthet:

 • Kostföreläsning för kökspersonal, pedagoger, elever och föräldrar.
 • Implementering av hela Måltidsmodellen eller delar av den. T ex Integration, genom att stärka kommunikationen mellan kök, pedagoger och barn eller skapa mer Hållbara, Näringsriktiga och Trivsamma måltider.
 • Inspirationsmatlagning för flera kök samtidigt (förslagsvis under skollov).
 • Fördjupad utbildning för kökspersonal som behöver extra stöd på deras arbetsplats, för att hitta en bra arbetsstruktur och nya rätter.

 

Bryta Trenden- det gjorde vi i Älmhult

Medarbetare i kommunen ingår 2018-19 i ett hälsoprojekt som heter Bryta Trenden. Under två dagar på höstlovet 2018 fick kökspersonal för offentliga måltider (förskola, skola, äldreomsorg), varsin halvdag med kostföreläsning och inspirationsmatlagning. Det var mycket uppskattad teambuilding och att få nyvunna kunskaper och inspiration både till sin privata matlagning och maträtter som de kan skala upp till storkök.

Så här skriver Cecilia Tyrberg som är projektledare: ”Vi fick en workshop med inspirerande moderna recept, entusiastisk handledning samt en föreläsning med både fakta och personliga erfarenheter. Cecilia lyfte våra kunskaper gällande råvaror, hållbarhet och tankesätt kring mat till en helt ny nivå.”

I Hällefors kommun fick kökspersonalen i de olika köken, laga mat tillsammans en eftermiddag:

Hällefors kommuns kostchef Stefan Lathi inser vikten av att hans medarbetare får nya kunskaper och ny inspiration med jämna mellanrum. För att inte tala om att ses och teambuilda utanför den stressiga vardagen. På påsklovet 2016 fick 15 glada tjejer laga mat tillsammans med Cecilia på Kreativa Kök, med temat Hållbar mat. Vi tycker sådana uppdrag är fantastiskt roliga, då det både ger inspiration i deras yrkesliv och glädje att laga mat tillsammans. Vilken kommun står på tur?

Hällefors logga

Hos Förskolorna Upptäckarna, som bedriver fyra förskolor med varsitt kök har vi:

 • Skapat 4-veckors näringsberäknade menyer med frukost, mellanmål och lunch.
 • Uppdaterat kökspersonalens näringskunskaper genom föreläsning.
 • Uppdaterat utrustningen i köken med alltifrån knivar till snabbhack för att skapa rätt förutsättningar.
 • Lagat igenom flertalet av rätterna tillsammans med kökspersonalen under produktion för att även se vad som fungerar.
 • Genomgång om matprojektet med pedagogerna och även förklarat deras viktiga roll i barnens måltid.
 • Föreläsning för föräldrar, för att berätta vad vi gjort och en förälders viktiga roll i barnens ätande.

Lyssna på Berit Ahlin, som driver Upptäckarna, om varför hon satsade på matfrågan och startade matprojektet med Cecilia och Kreativa Kök

Logga Upptäckarna

Hos Liberorum Förskolor var behovet lite annorlunda. Där har vi gjort följande:

 • Startat upp matlagningen igen med en ny person när de avslutat catering, för att få dofterna tillbaka, som inspirerar och ökar aptiten hos barnen.
 • Skapat 4-veckors näringsberäknade menyer med mellanmål och lunch.
 • Uppdaterat kökspersonalens näringskunskaper genom föreläsning.
 • Lagat igenom flertalet rätter och testat olika metoder för att få logistiken att fungera med matlagningen på de två förskolorna.

Liberorum_logga

 

Hur går det till?

Vi ser över behovet och ambitionsnivån och skräddarsyr en lösning som passar för skolan eller förskolan.

 

Varför välja Kreativa Kök?

 1. Vi utgår från ert behov och gör en plan utifrån det.
 2. Vi har en bred kompetens inom matlagning från både restaurang- och storkök, samt näringskunskap, hållbarhetstänk, ledarskap och pedagogisk förmåga.
 3. Större delen av programmet kan utföras under den dagliga verksamheten vilket gör att utbildningen blir verklighetsrelaterad, anpassad till lokalen och samt kostnadseffektiv då den inte kräver ersättare när kökspersonalen är på kurs.

Kontakta oss för mer information och vad vi kan göra för din skola.

Mat på förskolan  IMG_20160922_123452

 

Share this page: