Företag

Förbättra den psykiska och fysiska hälsan hos medarbetare

Den psykiska och fysiska ohälsan ökar i Sverige och därmed långtidssjukskrivningarna. Detta kostar företagen enorma summor pengar samtidigt som många människor mår dåligt. Det många företag behöver lägga större fokus på är de s k ”mjuka värdena”.

Efter att ha lagat mat med tusentals personer vid detta laget, så har vi märkt en gemensam sak. Oavsett om det är en enskild individ vi hållit kurs för eller en matlagningsaktivitet med 30 personer, så skapar matlagning glädje och sänkt stress. Det bygger relationer och människor kan slappna av och ha kul tillsammans. Vi har kunder som kommer tillbaka efter 2-3 år för att de minns hur roligt de hade förra gången.

Vi tror på att glädje och gemenskap i kombination med nya matkunskaper kan hjälpa många att få en enklare och mer meningsfull vardag.

Vi erbjuder företag olika paketlösningar med olika innehåll och längd. Matlagningsaktiviteter, kostföreläsningar och matlagningskurser .

Mat är upplevelse i form av dofter, smak och utseende och påverkar oss på en rad olika sätt. Att aktivera människor genom att göra dem delaktiga i matlagningsaktiviteter och matlagningskurser sammanför människor på ett positivt sätt! En kommentar från en tidigare deltagare som verkligen kom från hjärtat var ”så här mycket har vi aldrig pratat innan”. Det är lätt att bara fastna i sina arbetsuppgifter och glömma bort hur viktiga de mer personliga relationerna mellan kollegorna är. Vår vardag blir helt enkelt lättare och mer glädjefylld om vi även pratar om saker utanför arbetet. Det i sin tur gör att folk i allmänhet trivs bättre och vi får en skönare arbetsmiljö.

Matlagning är ett intressant sätt att se hur rollerna kan förändras under matlagningen, då de som kan lite mer kanske tar för sig lite mer än vanligt och samtidigt blir till stöd för dem som inte har lika stora kunskaper och intresse inom området. Precis som barn, blir även vuxna stolta över vad de åstadkommit och sträcker på sig lite extra när det är gruppens tur att presentera vad de har lagat. Det är alltid lika roligt att se utifrån en kursledares håll. Då vet man att det har gått vägen även denna gång!

matlagningskurs_kreativakok2

 

 

Share this page: