Enkät inför konsultation

För att matcoachen ska kunna förbereda er konsultation på bästa sätt, behöver vi veta hur ni ser på er matlagning, matinköp och funktionen i ert kök. Därför ber vi er att svara på nedanstående frågor. Ta god tid på er att svara på frågorna. På de frågor som har svarsalternativ, välj det alternativ som ligger närmast er egen uppfattning. Klicka på skicka när ni är klara. Tack på förhand!

Ert namn:                     *


Er e-post:                     *

Ert telefonnummer:

Matlagning

1. Hur är intresset för matlagning i er familj?

Stort
Ganska stort
Ganska litet
Litet

2. Brukar ni turas om att laga mat?

Ja
Nej
Ibland

3. Vem brukar laga maten på vardagar?

4. Hur lång tid brukar ni lägga på matlagningen, i snitt, på vardagar?

5. Hur lång tid kan ni tänka er att avsätta för matlagning på vardagar?

6. Vem lagar maten när det är helg/fest?

7. På en skala från 1-5 där 5 är bäst, vad är er uppfattning om matlagningskunskaperna i familjen?

1
2
3
4
5

8. Vad är roligast att laga?

9. Vilka favoriträtter finns i familjen?

10. Var hittar ni inspiration till nya rätter?

11. Vad stämmer bäst in på dig/er?

Jag/vi äter mest färdigrätter eller hämtmat
Jag/vi äter mest färdigrätter i veckorna och lagar oftast maten själva på helgerna
Jag/vi lagar den mesta maten själva alla dagar i veckan

12. Finns det några matallergier i familjen, i så fall vad/vilka?

13. Finns det råvaror som familjen eller någon i familjen inte äter av andra skäl?

14. Är det några speciella smaker/rätter som ni är extra intresserade av att veta mer om och lära er att laga (fisk, kött, vegetariskt, kryddningar, specialmat)?

15. Hur ofta bakar ni matbröd?

Ofta
ibland
sällan
aldrig

16. Finns intresse av att lära er mer om bakning?

17. Finns det något övrigt gällande matlagningen som ni vill tillägga?

Matinköp

18. Vem sköter oftast matinköpen?

19. Hur ofta storhandlar ni?

En gång i veckan
En gång i månaden
Vi får hemleverans
Aldrig vi småhandlar var eller varannan dag i närbutiken

20. Om ni handlar ofta, beror det till största delen på:

Vi planerar maten från dag till dag
Vi har en för liten kyl och frys
Annat skäl

21. Hur planeras matinköpen?

Det finns alltid eller oftast en inköpslista att gå efter
När vi storhandlar har vi alltid en inköpslista med oss men inte för stödköpen
Vi handlar vad som faller oss in

22. Om ni använder en inköpslista, går ni strikt efter den eller finns det utrymme för flexibilitet?

Inget handlas utöver inköpslistan
Det beror på vem som handlar
Ibland händer det om det finns bra erbjudanden

23. Hur viktigt är det för er att handla medvetet med tanke på innehåll? (ekologiskt, ursprungsmärkning, tillsatser...)

Köket & redskapen

24. Hur funktionellt tycker ni att ert kök är?

Det finns ett bra flöde och det är inga problem att vara fler samtidigt
Det finns ett bra flöde om man är själv som lagar mat
Det fungerar okej men det vore bra med en förändring
Det är trångt och svårt att få plats

25. Hur inspirerande tycker ni att det är att laga mat och vara i ert kök?

Vi stormtrivs och blir glada av att vara i köket
Vi tycker att det är fint och funktionellt
Det är okej men några förändringar vore bra
Vi trivs inte och vill bygga om

26. Anser ni att det finns en bra ordning bland redskap och torrvaror i ert kök?

Ja vi hittar det vi skall ha och saknar ingenting
Det mesta är i sin ordning men saknar struktur
Nej det är stökigt och det är svårt att få översikt

27. Vad förväntar ni er att matcoachingen skall ge er? Markera ett eller fler alternativ och fyll på i textrutan under om det är något övrigt.

Kunskaper i grundläggande matlagning
Kunskaper i mer avancerad matlagning
Inspiration till mer varierad kost och nya rätter
Kunskaper om hur man kan förkorta matlagningstiden och ändå laga bra mat
Kunskaper i bakning
Mer kontroll på matinköpen och därmed ekonomin
Mer kontroll på matinköpen för miljöns skull
Ordning och reda bland redskap och råvaror
Förslag på bra köksredskap
Förslag på hur köket kan bli mer funktionellt genom enkla metoder
Förslag på hur köket kan bli mer funktionellt genom ombyggnation
Förslag på hur köket kan bli mer inspirerande att laga mat och vara i


28. Är du/ni intresserade av att kombinera matlagningskursen med kostrådgivning?

ja
nej*

Vill du bli kontaktad av Kreativa Kök?

ja gärna
nej tack*

 

 

Share this page: